Seleccioni el seu idioma

Benvingut/da a Nupcialix.

Mediterrània, commerce & services,scp (d’ara en endavant Nupcialix) li ofereix funcions de lloc web quan visita o compra a Nupcialix (el "lloc web"). Els articles i serveis que s’ofereixen estan subjectes a les condicions d’aquest Avís legal que es descriuen a continuació:

 • Acceptació de les condicions
 • Descripció del servei
 • Drets i obligacions de la persona usuària (accés, registre, continguts i serveis oferts)
 • Drets i obligacions de Nupcialix
 • Propietat dels continguts publicats
 • Descripció dels productes
 • Preus, comandes, transport, entregues, devolucions, garanties
 • Xarxes socials
 • Jurisdicció i lleis aplicables
 • Política de confidencialitat i protecció de dades
 • Reclamacions
 • Drets de propietat intel·lectual i industrial

Acceptació de les condicions

 • La utilització de l'espai web atribueix, a qui en fa ús, de la condició d'usuari/a, qui declara conèixer, entendre i acceptar sense reserves ni excepcions, totes les presents condicions. Aquestes condicions s’aniran actualitzant, sense previ avís, al llarg del temps per adaptar-les a novetats legislatives, així com a pràctiques del mercat. En el moment de fer una comanda, la darrera versió serà la única vàlida.
 • Aquestes condicions d’ús seran sempre accessibles al web, descarregables e imprimibles. Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o ineficaç, aquesta condició s'entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l'exigibilitat de la resta de condicions.

Descripció del servei

 • El titular d'aquest espai web és Mediterrània, commerce & services, scp, (d’ara en endavant Nupcialix) amb N.I.F J-65517013, i domicili fiscal a la Ronda de Cerdanyola, 28, 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona, i és una empresa especialment dedicada a la venda d'aliances de boda i anells de compromís. Som distribuïdors oficial de totes les marques comercials presents al lloc web i disposem d’autorització per a l’ús dels respectius noms comercials i les marques registrades.
 • A través d'aquest espai web es facilita als usuaris la possibilitat d'accedir als continguts, serveis e informacions relacionades amb l'objecte social de Nupcialix. Aquest conjunt de condicions constitueixen les regles de funcionament entre les parts, en referència a les transaccions "en línia" de compra-venda entre Nupcialix i els seus clients.
 • Des del servei d’atenció al client, es responen les consultes que les persones usuàries facin a través del telèfon, sistemes de missatgeria instantània o correu electrònic. Les dades es mostren a l'apartat de contacte de l'espai web.

Drets i obligacions de la persona usuària

Obligacions en quant a l'accés i el registre:

 • La persona usuària és responsable de mantenir la confidencialitat de les dades del seu compte i la contrasenya, així com de restringir l'accés al seu ordinador i als seus dispositius. En la mesura que així ho permeti la legislació aplicable, vostè accepta assumir la responsabilitat per totes les activitats realitzades des del seu compte o utilitzant la contrasenya. Vostè haurà d'informar immediatament en cas que tingui motius per creure que la contrasenya ha estat posada en coneixement d'un tercer, o si aquesta ha estat utilitzada de manera no autoritzada o és susceptible de ser-ho. És la seva responsabilitat comprovar que les dades que ens facilita són correctes i completes. De no ser-ho no podrem fer-nos responsables dels errors d’entrega dels articles adquirits.
 • Ens reservem el dret a denegar l'accés al servei, o a cancel·lar qualsevol compte en cas de que la persona usuària incompleixi la legislació aplicable, les presents condicions d'ús o qualsevol altre de les condicions o polítiques aplicables.

Drets en quant a l'accés i registre:

 • Com a titulars de la informació donada en el moment de fer el registre, les persones usuàries tenen dret a accedir, rectificar, actualitzar i eliminar la seva informació personal inclosa a la nostra base de dades, d’acord amb la nostra política de confidencialitat i protecció de dades.

Obligacions en quant als continguts i els serveis oferts:

 • Les condicions d'accés al lloc web estan supeditades a les disposicions legals vigents en cada moment així com als principis de bona fe i ús lícit, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici de Nupcialix, o de tercers.
 • La persona usuària assegura que té edat i capacitat legal per adquirir els productes i serveis oferts, que cap jurisdicció li ho prohibeix i es compromet a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de tota la informació i el contingut al que tingui accés a través del web.

Drets i obligacions de Nupcialix

Modificació dels serveis

 • Fem tots els esforços per assegurar la disponibilitat, sense interrupcions, dels nostres serveis, així com l'absència d'errors en qualsevol transmissió d'informació que pogués tenir lloc. No obstant això, i a causa de la naturalesa mateixa d'internet, no és possible garantir-ho al 100%. Així mateix, l’accés als serveis pot veure’s ocasionalment modificat, suspès o restringit als efectes de la realització de treballs de reparació, actualització, manteniment, per la introducció de nous productes o per la re-ubicació del contingut que integra la web. Procurarem limitar la freqüència i durada d'aquestes suspensions o restriccions.
 • No tenim cap responsabilitat pels possibles danys produïts en cas que els continguts s’esborrin o hi hagi un error tècnic en l’emmagatzematge.
 • Nupcialix pot establir pràctiques generals i límits referents a l’ús dels serveis, incloent-hi el màxim nombre de dies que els continguts estaran visibles a la pàgina.

Fí del compte d’usuari

 • Nupcialix podrà suspendre i/o esborrar un compte d’usuari. Les causes per la suspensió del compte podran ser, si bé no estan limitades a aquestes, la violació de les condicions d’ús, perquè així sigui requerit per alguna autoritat judicial, perquè la persona usuària ho demani, per problemes tècnics o de seguretat no previstos, etc.
 • La suspensió del compte inclou la retirada de l’accés a la pàgina i als serveis que aquesta ofereix així com l’esborrament de la clau d’accés o l’esborrament de tota la informació relacionada amb la persona usuària i la prohibició de tornar a utilitzar els serveis.
 • Nupcialix no tindrà cap responsabilitat pel fet de suspendre un compte.
 • La persona usuària que tingués més d’un compte amb la finalitat, segons el criteri de Nupcialix, d'enganyar, d’amagar-se o contravenir les condicions d’ús podrà ésser suspès de tots els comptes que pugui tenir.

Enllaços des de / cap a aquest espai web

 • Tot i fer revisions periòdiques no podem controlar el contingut de les pàgines que estan enllaçades al, o des del, web per tant no tenim cap responsabilitat legal sobre els continguts, anuncis, productes o qualsevol material o recursos que estan a l’abast a través d’altres llocs web enllaçats.

Propietat dels continguts publicats

 • La persona usuària disposa una llicència limitada per accedir i fer-ne un ús personal d'aquest espai web.
 • De tot el contingut o d'una part, de les col·leccions, llistes de productes, descripcions, imatges o preus, texts informatius, estructura interna, presentació i ordenació dels productes, no se'n pot fer ús derivat, reproduir, copiar, distribuir, duplicar, vendre, explotar sense el consentiment exprés per escrit.
 • Especialment no es pot suprimir, amagar o manipular el “copyright” tant si és el que apareix visible com si és el que acompanya tècnicament a tota la informació allotjada dins el lloc web.
 • No es permet de capturar informació del lloc web per tal de que sigui enviada a altres persones que no l'hagin demanada ja sigui amb finalitats comercials, o no.
 • Es concedeix un dret limitat, revocable i no exclusiu de crear un enllaç a la pàgina principal de Nupcialix sempre que el vincle no representi, als seus associats o als seus productes o serveis en una ofensiva falsa, enganyosa, despectiva o similar.
 • No es permès de vendre, comercialitzar, o explotar, amb propòsits comercials, cap dels serveis que s’ofereixen a l’espai web o cap accés als serveis de l’espai web.
 • No es permet l'ús del nostre nom, de la nostra imatge comercial o el nostre logo en connexió amb qualsevol producte o servei que no sigui nostre, en qualsevol forma que pugui causar confusió entre els clients, o de cap manera que ens menyspreï o desacrediti.
 • Totes les altres marques que no pertanyen a Nupcialix i que apareixen en aquesta web són propietat dels seus respectius propietaris.

Descripció dels productes

 • Tractem d'ésser el més precisos possible en les nostres descripcions e imatges però no podem garantir que totes les descripcions dels articles siguin exactes, completes, fiables, o lliures d'errors tècnics o humans. Si detecta durant la seva navegació que un producte ofert no és com es descriu, agrairem que ens ho consulti o ens ho faci saber, i si ja l'ha comprat es podrà retornar sense cap problema.
 • Igualment, manifestem que les fotografies tenen un caràcter orientatiu, podent existir, en algun cas, petites variacions en el seu aspecte físic respecte la imatge però sense menyscabar la integritat, qualitat i prestacions de l'article sol·licitat. Si té dubtes sobre alguna imatge o descripció no dubti en consultar-nos.

Preus, comandes, transport, entregues, devolucions, garanties, etc.

 • A la web hi ha la informació que hauria de respondre qualsevol dubte però si necessita qualsevol aclariment posi's en contacte amb atenció al client enviant la seva consulta a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o a través del numero de telèfon que trobarà a la secció de “contacte”.

Xarxes socials

 • L'administrador de les xarxes socials o fòrums on Nupcialix participa no pot controlar tot el contingut que terceres persones publiquen i no garanteix la veracitat, exactitud, integritat o qualitat d’aquest contingut. En cap cas serà responsable de que el contingut allà publicat pugui contenir errors u omissions ni tampoc de les pèrdues o danys causats per l’ús d’un contingut publicat per terceres persones que no hagi estat comprovat prèviament.

Jurisdicció i lleis aplicables

 • Les presents condicions generals es regeixen per la legislació catalana en primera instància i si cal, l’espanyola, en segona. Tota discrepància o conflicte derivat de les presents condicions generals es resoldrà definitivament, mitjançant arbitratge d’un o més àrbitres en el marc de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya o la Cort Espanyola de Arbitratge, de conformitat amb el seus reglaments i Estatuts, a qui s’encomanaria l’administració de l’arbitratge i la designació de l’àrbitre o del tribunal arbitral. Les parts fan constar el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti. Subsidiàriament per al cas de que aquesta via no arribi a solucionar definitivament el conflicte seran competents per a la seva resolució els Jutjats i Tribunals de Cerdanyola del Vallès -Barcelona- renunciant la persona usuària de forma expressa a qualsevol altre fur que li correspongués.
 • Nupcialix podrà no exercir algun dels drets i facultats exposats en aquest document la qual cosa no implicarà, en cap cas, la renúncia als mateixos si no hi ha reconeixement exprés. En el cas de que alguna clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretarà, la que sigui considerada nul·la com si no estigués contemplada en les presents condicions.
 • Les presents condicions quedaran anul·lades en el moment en que la societat propietària del domini cesi en la seva activitat per qualsevol causa.
 • Nupcialix es reserva el dret de modificar aquestes pràctiques generals i límits en la utilització dels serveis al llarg del temps.

Política de confidencialitat i protecció de dades

 • La nostra política de protecció de dades de caràcter personal regula l'accés i l'ús de les dades susceptibles de protecció, de conformitat amb la normativa vigent, i amb els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat.
 • Entenem que el fet de que una persona ens contacti per demanar-nos informació, ja sigui per telèfon, correu electrònic, o qualsevol altre mètode de missatgeria, dóna a entendre que accepta que desem les seves dades per poder donar-li resposta actual o futura a la seva demanda, així com poder rebre periòdicament, missatges instantanis, de correu electrònic, o butlletins informatius, excepte que manifesti oposició al respecte.
 • Les comunicacions electròniques que hi hagin tindran la mateixa validesa legal que les comunicacions per escrit.
 • Les dades identificatives i de contacte que Nupcialix pot arribar a disposar són: Nom i cognoms, telèfon, domicili, adreça de correu electrònic, núm. de DNI o passaport. No tenim accés, ni guardem, les dades referents al pagament de les compres, com números de targeta o núm. de compte corrent. Les dades demanades són necessaries en relació amb la finalitat dels serveis sol·licitats.
 • Al nostres espai web és possible consultar el document complert sobre la nostra política de confidencialitat i protecció de dades.

Reclamacions

 • Tenim a disposició dels usuaris de l’espai web els fulls de reclamació reglamentaris. Poden sol·licitar-se a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Un cop emplenat, l'usuari haurà d'enviar una còpia a aquesta mateixa adreça de correu electrònic.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

 • Aquest lloc web, els seus textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements estan protgits per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
 • Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de Nupcialix o tercers titulars. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.
 • Nupcialix no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, els serveis o els continguts del mateix.
 • Copyright © Mediterrània Commerce & Services, scp. Queden reservats tots els drets d'explotació.
Gràcies per visitar-nos. Per a qualsevol consulta addicional pots comptar amb el nostre equip.

contactar

No saps amb seguretat la talla del dit? Podem enviar-te el nostre mesurador reutilitzable, no et preocupis.
No has trobat resposta als teus dubtes? Envia'ns un missatge de WhatsApp i et respondrem ràpid.
Et caldria fer una comanda urgent? Demana'ns-ho i et garantim que estarà a les teves mans en la data acordada.
Un moment...

Les cookies que usem SÓN ESSENCIALS PER AL FUNCIONAMENT del lloc web. Pots no permetre el seu ús, però llavors no veuràs correctament algunes parts del lloc web.